ZiLOG eZ80 Acclaim

         ZiLOG eZ80 Acclaim Modbus TCP/IP                   

Projekt Modbus TCP/IP Serwer oparty jest na mikrokontrolerze eZ80F91 Acclaim firmy Zilog .

Program został napisany z użyciem narzędzi Zilog ZDS II 4.8.0 , ZTP 1.4.0 i RZK 1.1 .
Serwer obsługuje następujące funkcje modbus TCP/IP :

01 Read Coil Status, 02 Read Input Status,
03 Read Holding Registers, 04 Read Input Registers,
05 Force Single Coil, 06 Preset Single Register,
15 (0F Hex) Force Multiple Coils,
16 (10 Hex) Preset Multiple Regs

Zasoby serwera Modbus TCP/IP :
250 Holding Registers,
32 Input Registers,
32 Digital Inputs - 8 pierwszych podłączonych jest do Portu B,
32 Coils - 16 pierwszych podłączonych jest do matrycy LED (1-8 Anoda, 9-16 Katoda) w zestawie EZ80F910200ZCO.

Serwer próbuje uzyskać adres TCP/IP z DHCP. Jeżeli to się nie powiedzie adres serwera ustawiany jest na 192.168.1.1. Komunikaty o statusie i błedach wysyłane są na konsole UART (57000,8,N,1).
Serwer nasłuchuje na porcie 502 na klientów modbus TCP/IP. Każdy z klientów tworzy własny wątek komunikacyjny, więc kilku klientów może być podłączonych do serwera Modbus TCP/IP w tym samym czasie. Każdy z wątków przed zapisem/odczytem danych czeka na semafor który blokuje operacje zapisu/odczytu w pozostałych wątkach. W serwerze HTTP mikrokontrolera znajduje applet który umożliwia odczyt/zapis danych z wykorzystaniem zaimplementowanego protokołu Modbus TCP/IP
Program był testowany na zestawie EZ80F910200ZCO

 

[ Download MODBUS TCP/IP Server project ]