Visual Basic

      Projekty Visual Basic           
 
  Modbus RTU Master                                                                     
 
Mbus VB projekt to prosty program który jest masterem Modbus RTU. Używając tego programu można odczytywać i zapisywać dane do urządzeń obsługujących protokół Modbus RTU

                                                       [ Download MODBUS RTU Project ]

  Modbus TCP/IP Master                                                                 

ModbusTCPTest VB projekt to prosty program który jest masterem Modbus TCP/IP. Używałem tego programu do testowania komunikacji z modułem webowym Telemecanique.

                                        [ Download MODBUS TCP/IP Project ]