Modbus Tester

  Modbus Tester   

Używając tego programu można testować komunikację z slave'mi modbus. Używając tego programu można odczytywać i zapisywać dane do urządzeń z zaimplementowanym protokołem modbus. Aby zapisać dane do slave`a należy kliknąć dwa razy na adres pod który chcemy zapisać dane. Spowoduje to wyświetlenie okna do wprowadzania danych. Program umożliwia odczyt rejestrów 4XXXX/3XXXX , wejść 1XXXX i wyjść 0XXXX oraz zapis rejestrów 4XXXX i wyjść 0XXXX. Dane odczytywac i zapisywać można w różnych formatach (Decimal,Hex,Bin,Float itp.) Na zakładce Communication Spy można podglądać binarne ramki które są wysyłane i odbierane przez port RS.

[ Pobierz MODBUS TESTER ]