Linux

Embedded Linux

Linux w systemach embedded

Zapotrzebowanie na Linux'a w urządzeniach wbudowanych szybko rosło w ostatnich latach, dzięki czemu Linux stał się podstawowym systemem operacyjnym dla nowych projektów embedded.

W kolejnych krokach pokazane jest jak skonfigurować i skompilować jądro Linux'a, oraz jak utworzyć system plików root z dystrybucji Debian'a.

W przykładach używam zestawów Olimex CS-E9302 z procesorem Cirrus Logic EP9302 i EM2440/MINI2440 z procesorem S3C2440 Samsung'a.

EP9302

• 200-MHz ARM920T Processor
• 16-kbyte Instruction Cache
• 16-kbyte Data Cache
• Linux®, Microsoft® Windows® CE-enabled MMU
• 100-MHz System Bus
• MaverickCrunch™ Math Engine
• Floating point, Integer and Signal Processing
Instructions
• Optimized for digital music compression and
decompression algorithms.
• Hardware interlocks allow in-line coding.
• MaverickKey™ IDs
• 32-bit unique ID can be used for DRM-compliant,
128-bit random ID.
• Integrated Peripheral Interfaces
• 16-bit SDRAM Interface (up to 4 banks)
• 16-bit SRAM / FLASH / ROM
• Serial EEPROM Interface
• 1/10/100 Mbps Ethernet MAC
• Two UARTs
• Two-port USB 2.0 Full-speed Host (OHCI)
(12 Mbits per second)
• IrDA Interface
• ADC
• Serial Peripheral Interface (SPI) Port
• 6-channel Serial Audio Interface (I2S)
• 2-channel, Low-cost Serial Audio Interface (AC'97)
• Internal Peripherals
• 12 Direct Memory Access (DMA) Channels
• Real-time Clock with Software Trim
• Dual PLL controls all clock domains.
• Watchdog Timer
• Two General-purpose 16-bit Timers
• One General-purpose 32-bit Timer
• One 40-bit Debug Timer
• Interrupt Controller
• Boot ROM
• Package
• 208-pin LQFP
Unified
SDRAM I/F
(2) USB
Hosts
Ethernet
MAC
Bus Bridge
Boot
ROM
MaverickKeyTM

S3C2440

• separate 16 KB instruction and 16 KB data cache
• MMU to handle virtual memory management
• TFT& STN LCD controller
• NAND flash boot loader
• system manager (chip select logic and SDRAM controller)
• 3-ch UART
• 4-ch DMA
• 4-ch timers with PWM
• I/O ports
• RTC
• 8-ch 10-bit ADC and touch screen interface
• camera interface
• AC97 audiocodec interface
• IIC-BUS interface
• IIS-BUS interface
• USB host
• USB device
• SD host & multimedia card interface
• 2-ch SPI
• PLL for clock generation.